HVV wenst alle toekomstige jong-jagers veel succes toe met de jachtcursus
WelkomHVVThema'sNieuwsShopProvincies & WBE'sContact
Lidmaatschap
 
 

 

 

Vast lid worden? Schrijf 60 euro over op rekeningnummer IBAN: BE43 7310 0060 4001 met de vermelding 'nieuw lid + naam', en stuur een e-mail met uw contactinformatie naar info@hvv.be

 


 

Meer info: 

 

Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV) vertegenwoordigt ruim twee derde van alle Vlaamse jagers.

HVV is hiermee de enige jagersvereniging in Vlaanderen en de enige gesprekspartner inzake jacht voor de overheid.

 

Door lid te worden van HVV ondersteunt u het voortbestaan van de weidelijke jacht in Vlaanderen en helpt u mee de duurzame jacht en het behoud van de biodiversiteit te promoten!

1.   Lidmaatschap bij HVV: wat houdt het in?

 • 10 nummers van het tijdschrift ‘De Vlaamse Jager’ (DVJ). Het tijdschrift valt elke maand in uw bus, behalve in de maanden januari en juli. DVJ houdt u niet enkel op de hoogte over de geldende jachtwetgeving, maar biedt ook interessante reportages over wildbeheergerelateerde onderwerpen, ontspannende jachtverhalen, … Kortom alles wat u moet weten om helemaal mee te zijn in de jachtwereld.
   
 • Toegang tot het ‘intranet’. Het intranet is een beveiligd en uitsluitend voor leden toegankelijk gedeelte van de website van HVV. Het intranet staat, naast het aanleveren van extra informatie, ook garant voor een administratieve vereenvoudiging. Via het intranet is het immers mogelijk om de bijzondere bejaging en bestrijding digitaal te melden, uw voorjaars- en afschotcijfers te beheren, uw afschotmeldingen van grofwild rechtstreeks door te geven aan het ANB, …
   
 • Hulp bij vragen met betrekking tot het wildbeheer. Wanneer u een vraag heeft over jachtplannen, de jachtwetgeving, het beheer van uw jachtwild, habitatverbetering, … kunt u terecht bij een expert van HVV die u graag van antwoord zal dienen.
   
 • Daarnaast biedt het lidmaatschap van HVV ook diverse andere voordelen. Zo is het lidmaatschap bijvoorbeeld een vereiste om deel te nemen aan de jachthondenopleidingen georganiseerd door de provinciale afdelingen van HVV. Via het lidmaatschap van HVV is het bovendien mogelijk om het tijdschrift van de Waalse afdeling, ‘Chasse et Nature’, aan een sterk gereduceerd tarief te verkrijgen. Ook kunnen HVV-leden een gepersonaliseerde afdruk van hun jachtrevier aanvragen.

2.   De verschillende types lidmaatschappen

 
 • Vast lid
 • € 60,00
   
 • Beschermend lid
 • € 100,00
   
 • Lid voor het leven
 • € 1.240,00
   
 • Buitenlands lid
 • € 70,00
   
 • Bijzondere veldwachter of jachtwachter
 • € 35,00
   
 • Website
 • € 60,00
   
 • Sympathisanten
 • € 15,00
   
 • Supplement 'Chasse & Nature'
 • € 35,00

  3.   De verschillende mogelijkheden toegelicht

  • Vast lid: € 60,00
   Dit lidmaatschap is het standaard lidmaatschap. U ontvangt 10 maal per jaar het ledenblad ‘De Vlaamse Jager’ (DVJ) en kunt te allen tijde uw vragen richten aan HVV. Met dit lidmaatschap krijgt u ook de toegang tot het private luik met bijhorende webapplicaties, namelijk het intranet (bv.: aanvraag van bijzondere bejaging).
    
  • Beschermend lid: € 100,00
   Bij dit lidmaatschap betaalt u bovenop uw basislidmaatschap een bijdrage van € 40,00. U geeft met dit lidmaatschap aan dat de vereniging goed werk weet te verrichten en dat hiervoor voldoende financiële steun noodzakelijk is. Om uw loyaliteit aan de vereniging te belonen, ontvangt u jaarlijks een cadeau.
    
  • Lid voor het leven: € 1.240,00
   Na een eenmalige storting van dit bedrag bent u met dit lidmaatschap voor de rest van uw leven lid van HVV. De inhoud van dit lidmaatschap komt overeen met het lidmaatschap ‘Vast lid’. Bovenop ontvangt u jaarlijks een cadeau. Dankzij dit lidmaatschap hoeft u nooit meer een magazine te missen!
    
  • Buitenlands lid: € 70,00
   De verzending van uw tijdschrift naar het buitenland brengt een meerkost voor de vereniging met zich mee. Toch zijn wij ervan overtuigd dat u ook in het buitenland uw DVJ moet kunnen ontvangen. Een lidmaatschap ‘Buitenlands lid’ is € 10,00 duurder dan het lidmaatschap ‘Vast lid’ om in de meerkost van de verzending te participeren.
    
  • Bijzondere veldwachter of jachtwachter: € 35,00
   U bent bijzondere veldwachter of jachtwachter zonder beëdiging? Het voorleggen van uw legitimatiekaart of het bewijs van aanstelling van de WBE volstaat om u een verlaagd tarief aan te bieden. De inhoud van dit lidmaatschap komt overeen met het lidmaatschap ‘Vast lid’.
    
  • Website: € 60,00
   Wenst u dezelfde voordelen te verkrijgen van het standaard lidmaatschap dat hierboven staat vermeld, maar wenst u geen DVJ te ontvangen? Dit kan, door dit door te geven aan HVV via 02 242 00 45 of info@hvv.be. Wij passen dit voor u aan in onze database.
    
  • Sympathisanten: € 15,00
   Personen waarvan de partner of andere inwonende personen reeds lid zijn van de vereniging en dewelke overtuigd  zijn van de werking van HVV, kunnen met hun kleine bijdrage hun overtuiging duidelijk maken. Dit lidmaatschap geeft u geen recht op DVJ, noch op toegang tot het intranet.
    
  • Supplement ‘Chasse & Nature’: € 35,00
   HVV heeft een Waalse tegenhanger, die tevens een ledenblad publiceert en verspreidt onder hun leden. Naast uw lidmaatschap bij HVV kan u tevens het Waalse tijdschrift ‘Chasse & Nature’ ontvangen, mits bijdrage van dit supplement.

  4.   Lid worden?

  Stort dan het gewenste bedrag op de rekening van HVV:

  IBAN: BE43 7310 0060 4001

  BIC: KREDBEBB

  Reeds bestaande leden dienen hierbij de mededeling te vermelden die ze op de rappelbrief kunnen terugvinden die hen tegen het aflopen van het lidmaatschap wordt opgestuurd.

  Nieuwe leden vermelden in de mededeling ‘Nieuw lid’ en het jaar waarop het lidmaatschap betrekking heeft. Daarnaast geven ze hun gegevens door via het online contactformulier dat u hier kunt terugvinden, of via 02 242 00 45.
   

  Uw lidmaatschap gaat in vanaf de eerste dag van de maand volgend op de betaling en is geldig voor één jaar (met uitzondering van het lidmaatschap ‘Lid voor het leven’).


   

  Meer info over HVV kunt u hier terugvinden.
  Meer info over het intranet van HVV kunt u hier terugvinden.

  created by  
  WelkomHVVThema’snieuwsShopProvincies & WBE’SContact
  Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw • Lambermontlaan 410 • 1030 Brussel • T. +32 (0)2 242 00 45 • info@hvv.be