HVV wenst alle toekomstige jong-jagers veel succes toe met de jachtcursus
WelkomHVVThema'sNieuwsShopProvincies & WBE'sContact
Algemeen jachtnieuws
 
 
HVV Voorwaarden bijzondere jacht herbevestigd
   
 

Op 11 februari 2016 had de Raad van State, op klacht van Vogelbescherming Vlaanderen, alle bepalingen die de voorwaarden voor de bijzondere jacht vastleggen in het Jachtvoorwaardenbesluit vernietigd.
HVV ging meteen over tot actie! We namen contact op met de Vlaamse Overheid en deden er alles aan om de vernietigde bepalingen zo snel als mogelijk te herstellen.
De Vlaamse Regering besliste uiteindelijk op 15 april 2016 tot principiële herinvoering van de regels voor bijzondere jacht in het Jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014.


De Vlaamse Regering keurde de vernietigde regels nu opnieuw definitief goed. Het is nu enkel nog wachten op de publicatie in het Belgisch Staatsblad, vanaf die publicatie is de bijzondere jacht opnieuw mogelijk.


Wij houden u hierover vanzelfsprekend op de hoogte.
 

Dit is te lezen in het verslag van de Vlaamse regering van 27 mei 2016:

Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse Regering definitief tot herinvoering van de regels voor bijzondere jacht in het Jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014.

Deze bepalingen waren vernietigd door de Raad van State wegens niet afdoende rechtsgrond in het Jachtdecreet.

De grondslag voor de vernietiging van de bepalingen door de Raad van State is inmiddels weggenomen. In de ingevoegde nieuwe bepalingen krijgt de Vlaamse Regering uitdrukkelijk bevoegdheid om ten aanzien van bepaalde wildsoorten bijzondere jacht mogelijk te maken als dat noodzakelijk wordt geacht in één of meerdere van de volgende gevallen:

1) ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren,

2) ter voorkoming van belangrijke schade aan andere goederen in eigendom of gebruik,

3) ter bescherming van de wilde fauna of flora of ter instandhouding van de natuurlijke habitats en

4) voor de veiligheid van het luchtverkeer.

De voorwaarden die daarbij in acht moeten worden genomen zijn:

1) dat er geen andere bevredigende oplossing mag bestaan en

2) dat er geen afbreuk mag worden gedaan aan het streefdoel om de populaties van de soort in kwestie in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan.
 

 

Hier kan u de goedgekeurde tekst nalezen

   
 
 
( ga terug )
   
   
created by  
WelkomHVVThema’snieuwsShopProvincies & WBE’SContact
Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw • Lambermontlaan 410 • 1030 Brussel • T. +32 (0)2 242 00 45 • info@hvv.be